За мен

Опитен специалист в областта на Детската кардиология.Диагностика и проследяване кардиологични заболявания,ритъмни и проводни нарушения с най-съвременни и точни методи:Ехокардиография,ЕКГ 24часов холтер-ЕКГ и артериално налягане,включително на пациенти след сърдечни операции.

Специален интерес към пациенти с Тетралогия на Фало.

С научни изследвания, дисертация и научна степен "Доктор по медицина". Стаж като специалист -повече от 30 години.

Можете да се запишете за преглед при мен в:

  • Национална кардиологична болница, Клиника по детска кардиология;
  • Болница Токуда;
  • Първа детска кардиологична клиника.

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
359888872310
Платен прием