За мен

.

Лекар-специалист с 25г. стаж в университетски болници в столицата и Германия в Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

Настояща месторабота - МБАЛ "Св. София" - бул. "България"104

За преглед или консултация - след уговорка по

Моб.тел. 0884631291