За мен


Главен асистент от 1991 г. в НКБ. Първоначално работи в Клиника по Ангиология, след това в Клиниката по Съдова хирургия и Ангеология. 

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
359888816571
Платен прием
Работи с осигурител