За мен


Главен асистент от 1991 г. в НКБ. Първоначално работи в Клиника по Ангиология, след това в Клиниката по Съдова хирургия и Ангеология.