Д-р Маргарита  Костова
Д-р Маргарита Костова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
д-р Анета  Маноилова
д-р Анета Маноилова
Акушерство и гинекология
Женя Кънева
Женя Кънева
Студент по здравни грижи
Рени Еремиева
Рени Еремиева
Студент по медицина
Лили Иванова
Лили Иванова
Студент по биохимия
д-р Румен Христов
д-р Румен Христов
Нервни болести / Неврология
Дарин  Осман
Дарин  Осман
Студент по медицина