За мен

Д-р Георгиев завършва медицина в МУ- София. Има специалност по АГ и 33 г. стаж по специалността.

Допълнителни квалификации: медико-генетична консултация, ултразвукова диагностика с генетична насоченост, лабораторна хромозомна генетична диагностика и профилактика и др.