За мен

Проф. Тинчева е началник на Клинична генетика в СБАЛ по детски болести в София.

Проф. д-р Радка Тинчева завършва Медицинския институт в София, специалност медицина, през 1973 г. От 1976 до 1979 г. е редовен аспирант в Института по генетика при Ернст Моритц Арндт Университет в Грайфсвалд, Германия. Защитава дисертация на тема „Скаченост на гена за фенилкетонурия с други маркери, локализирани на първа хромозома”. От 1980 до 1987 г. е асистент в Клиниката по неонатология при Университетска болница по акушерство и гинекология ”Майчин дом” – София. От 1987 г. е асистент, от 2008 г. – доцент, а от 2001 г. – Началник на Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични болести при Университетска педиатрична болница – София. Има две клинични специалности – педиатрия и медицинска генетика.

Специализирала е в Англия и Холандия. Занимава се с диагностика и лечение на пациенти с дисморфични синдроми и наследствени метаболитни болести, генетичен консултант. Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по медицинска генетика, Балканското дружество по медицинска генетика, Европейското дружество по медицинска генетика, Европейския борд за лечение на муковисцидоза. Доц. Тинчева е външен консултант на НЗОК.


Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 11
359028154264
Платен прием
Работи с осигурител