Опит

началник отделение
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359879434100

Компютъртомографска и магнитнорезонансна диагностика

Рентгенова и ултразвукова диагностика

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb