Опит

9700, Шумен, България, пл. Ал. Стамболийски 8
359898890013
Практиката разполага с 3 кабинета,от които 1 е детски,модерна апаратура включително високоенергиен лазер.Работим и в събота от 9.00 до 14.00.
Платен прием
Работи с осигурител