За мен

Д-р Черпокова е завършила ВМИ - гр. Пловдив през 1972г. През месец май 1984г. след конкурс заема длъжността завеждащ Вътрешно отделение в III-та градска болница - гр. Пловдив. От 1992г. е Завеждащ Вътрешно отделение във II-ра градска поликлиника - сега ДКЦ II. Д-р Черпокова има квалификационни курсове по: ултразвукова диагностика на коремни органи; нефрология - II степен и др. До 2000г. е участвала в главни визитации на всички профилни вътрешни клиники. Има участие в лекарски колегиуми с индивидуален доклад в областта на Вътрешната медицина.