Опит

Медицински представител
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Образование

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели