Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Бузлуджа 1
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Медицинска онкология

Специалности

Вътрешни болести
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb