За мен

Д-р Петър Русенов работи в Катедрата по обща и клинична патология към МУ Пловдив.

  • Завършил е медицина в МУ Пловдив през 2016г.

Образование

Специалност различна от изброените

Специалности

Специалност различна от изброените

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb