За мен

Даниела Чечева е студент по медицина в Пловдив.

В момента е във втори курс в Медицински университет-Пловдив. Има интереси в областта на редките болести.