За мен

Д-р Симеонова е управител на Медицински център за редки болести "РареДис" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 2000 г.

Специалност по по Физикална и рехабилитационна медицина придобива през 2005 г.

Работи в сферата на редките болести от 2006 г. През 2008 г. защитава докторска дисертация  като редовен докторант в Медицинския университет в Пловдив. 

Член е на редица организации- Български лекарски съюз, Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина, Асоциация на общопрактикуващите лекари в България, Българската медицинска хомеопатична организация.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Маестро Георги Атанасов 22
359032575797
Платен прием
Работи с осигурител
Д-р Радостина Симеонова, дм създаде публикация
2016
Аутизъм - терапевтични алтернативи
Аутизъм - терапевтични алтернативи

Съществуват алтернативни терапии за лечение на аутизъм, с които родителите се опитват да помогнат...

Публикации

Аутизъм - терапевтични алтернативи
Аутизъм - терапевтични алтернативи
Публикация