За мен

Д-р Веселин Попов, дм завършва Мединиски Университет - Пловдив с отличен успех 5,91. 

Придобива специалност по Лъчелечение, след което защитава и докторантура.

В момента работи в Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, както и преподава в МУ - Пловдив.

 

Избран е от Български лекарски съюз за млад лекар на годината  в категория "Ти си нашето бъдеще" (2019г).  Също така е удостоен и с награда "Лекарите, на които вярваме".

 

Провел е множество стажове в чужбина:

- едномесечен стаж в Германия, включително в университетски клиники към Гьоте университет;

- едномесечен стаж в Полша;

- тримесечен стаж в Словакия;

- едноседмичен стаж в Турция.

 

Член е на ESTRO, ESMO, БАМО, БОНД, ГЛБ, БЛС и др.

 

Има множество публикации, както и участия в национални и международни конгреси.

 

Опит

Лекар
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Платен прием
Работи с осигурител