За мен

Д-р Веселин Попов е специализант в Клиника по Лъчелечение към УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, както и докторант в катедра по Клинична Oнкология към МУ - Пловдив. Преминал е обучителен едномесечен стаж в Полша, както и тримесечен в Словакия.

  • 2017г – член на Българска асоциация по медицинска онкология БАМО
  • 2017г – член на Българска национална асоциация по онкология БНАО
  • 2017г – член на Гилдия на лъчетерапевтите в България 
  • 2017г – член на Българско онкологично научно дружество /БОНД/
  • 2016г – член на Български лекарски съюз /БЛС/
  • 2015г – член на Българско медицинско сдружение по хематология БМСХ
  • 2014г – член на Клуб Млад Онколог - България
  • 2014г – член на Местна Комисия по Етика към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив
  • 2011 – 2016г – член на Асоциация на студенти медици – Пловдив /АСМ-Пловдив/
  • 2011 – 2016г – член на Асоциация на студенти медици – България /АСМБ/

Опит

Лекар
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Платен прием
Работи с осигурител