За мен

Д-р Ганчев е специалист по ушно-носни-гърлени болести в ДКЦ-2 от 1999 г.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специализира в ушна клиника на УМБАЛ "Св. Георги" през  1982 г. Работил е като интернист в продължение на 13 години в медико санитарна част - мина Роса в Бургас и като цехов лекар във Фабриката за хартия  Стамболийски. 

Практикува в работническата поликлинка в к. Капана в Пловдив и в ДКЦ-5.

Има завършени курсове и по спешна оториноларингология, аудиология и отоневрология.

Награждаван е като отличник на Министерство на здравеопаването и на ЦКС, в чиято система е работил.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. 6-ти Септември 110
3593605827
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 19:00

Вторник

13:00 - 19:00

Сряда

13:00 - 19:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител