Опит

1000, София, България, ул. Козяк № 1
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Петко Ю. Тодоров 20
Платен прием

Образование

Вътрешни болести
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb