За мен

Главен асистент по Неврология, "УМБАЛ “Александровска”

Научна Дейност

Участие в колективи на национални проекти2 проекта

 Други дейности

2000 Член на “Българско научно дружество по Неврология”.

2007 Член на "Дружество по невромускулни заболявания”.


Научни публикации

Публикации в международни списания - 4

Публикации в български списания - 20

 Участие в клинични проучвания

Изследовател – 3

Модул на Добра Клинична Практика - 2006

д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016
д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016

Публикации

Звукова травма от силна музика може да предизвика световъртеж
Звукова травма от силна музика може да предизвика св...
Публикация
При световъртеж и шум в ушите първо проверете за високо кръвно
При световъртеж и шум в ушите първо проверете за вис...
Публикация
д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016
д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016
д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016
д-р Ирен Петрова - Иванова създаде публикация
2016