За мен

Главен асистент по Неврология, "УМБАЛ “Александровска”

Научна Дейност

Участие в колективи на национални проекти2 проекта

 Други дейности

2000 Член на “Българско научно дружество по Неврология”.

2007 Член на "Дружество по невромускулни заболявания”.


Научни публикации

Публикации в международни списания - 4

Публикации в български списания - 20

 Участие в клинични проучвания

Изследовател – 3

Модул на Добра Клинична Практика - 2006

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски № 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb