Последователи
д-р Исмаил Мустафов Налбантов
д-р Исмаил Мустафов Налбантов
Нервни болести / Неврология
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
Бюлен  Брахомов
Бюлен Брахомов
Студент по медицина