Последователи
д-р Светослава Цанева
д-р Светослава Цанева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Цвета Каменарова
д-р Цвета Каменарова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Спаска Начева
д-р Спаска Начева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Еми Джиханова
Д-р Еми Джиханова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя  Шопова
д-р Петя Шопова
Ендокринология и болести на обмяната
Любка Моллова
Любка Моллова
Социална медицина и здравен мениджмънт
Д-р Димитър Стаматов
Д-р Димитър Стаматов
Ортопедия и травматология
Виктория Тенева
Виктория Тенева
Студент по медицина
д-р Елена Бангиева
д-р Елена Бангиева
Специалност различна от изброените