Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Ендокринология
Кардиология
Нефрология
Холистичен подход в лечението на коморбидности при пациентите със ЗДТ2
дискусия
Диабет
Ендокринология
Кардиология
Нефрология
Обща медицина
Финеренон - иновация в лечението на ХБЗ при захарен диабет тип 2
дискусия
Превенция и ранна терапия на социалнозначими заболявания
дискусия
Ваксини
Грип
Коронавирус (COVID-19)
Има ли заболяване „настинка“ и кога антибиотикът е наложителен?
дискусия
Ендокринология
Кардиология
Ортопедия и травматология
ГРУПА на младите лекари и студенти по медицина в България - предизвикателства и възможности
дискусия
Ваксини
Грип
Актуално
Училище за ваксини
дискусия