За мен

Д-р Анжел завършва медицина с отличие през 2016г. в Медицински университет – Варна и още същата година е зачислена за специализант по акушерство и гинекология във втората по големина и единствената извън столицата Специализирана болница по акушерство, гинекология и неонатология - СБАГАЛ Варна. От 2014г. се обучава, а впоследствие става и член на екипа на Медицински център по асистирана репродукция (МЦАР) „Варна“, където работи към настоящия момент. От 2017г. е редовен асистент към катедрата по Акушерство и гинекология на МУ – Варна и печели конкурс за редовна докторантура. През януари 2021г. придобива научна степен „Доктор" с дисертационен труд на тема „Овариален отговор, качество на ембрионите и извънматочна бременност". Д-р Анжел е посетила редица специализирани курсове по фетална морфология и пренатална диагностика, а през 2019г. полага успешно изпит към Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) със сертификат за допълнителна квалификация „Клиничен ембриолог".  Д-р Анжел е член на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) и участва активно в български и чуждестранни научни форуми. Автор и съавтор в редица публикации в български и международни списания с научни интереси в областта на асистираните репродуктивни технологии, пренатална медицина и патология на бременността.

Опит

Специалист акушер-гинеколог
9000, Варна, България, бул. "Цар Освободител" 150