За мен

Д-р Станимир Андонов завършва медицина през 1995 г. в Медицински Университет-Стара Загора. Има специлност по хирургия и допълнителни квалифкации в областта на миниинвазивната хирургия.