Опит

Изпълнителен директор
1000, София, България, ул. Братя Миладинови № 112

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb