За мен

  • Завършила е Медицински факултет при Тракийския университет в Стара Загора през 2011 г.
  • Докторант към Медициския факултет в Стара Загора.
  • Ординатор в МБАЛ "Ст. Киркович"