За мен

  • Завършила е Медицински факултет при Тракийския университет в Стара Загора през 2011 г.
  • Докторант към Медициския факултет в Стара Загора.
  • Ординатор в МБАЛ "Ст. Киркович"

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb