Опит

1000, София, България, ул. Георги Измирлиев 8
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска онкология
Мамология
Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика
Медицинска онкология
Мамология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb