Последователи
Д-р Нели  Иванова
Д-р Нели Иванова
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Джихад   Ал Али
Д-р Джихад Ал Али
Акушерство и гинекология
Мариела Славова
Мариела Славова
Студент по обществено здраве
г-жа Катя  Иванова
г-жа Катя Иванова
Медицинска сестра за социални дейности