Опит

Лекар по дентална медицина
1000, София, България, ул."Св. Пимен Зографски" 16

Д-р Митев работи в:

1. ЕО Дент – София, р – н Изгрев, ул. „Св. Пимен Зогравски“ 16, тел. 0888 46 46 66, 0884 45 45 77
2. ЕО Дент - София, бул. "Арсеналски" 11, тел. 0885 00 37 06
3. ЕО Дент – Перник, ул. „ Черешово топче“ 2, тел. 076 60 18 00, 0886 097 401

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Протетична дентална медицина

Специалности

Протетична дентална медицина
Обща дентална медицина

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

френски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb