Опит

лекар, УНГ-болести
1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb