За мен

Завършила съм МУ Варна през 1985г .Придобила съм специалност по АГ -МУ София- 1992г. Допълнителни квалификации по насочености - семейно планиране;мамология;колпоскопия;ултразвукова диагностика;детска гинекология

извършвам:

-проследяване на бременност,фетална морфология,скрининг,4Д,доплер

-гинекологични прегледи-цервикален скрининг,колпоскопия

-клинично изследване на млечни жлези,ултразвуково изследване

Единствено платени приеми-не работя с НЗОК