Образование

2016 - До момента
Студент по обществено здраве
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb