Последователи
д-р Margarita Nedelcheva Koleva
д-р Margarita Nedelcheva Koleva
Общопрактикуващ лекар
д-р Маргарита Желязкова
д-р Маргарита Желязкова
Нервни болести / Неврология
Нели Петрова
Нели Петрова
Студент по фармация
Силвия Славова
Силвия Славова
Студент по обществено здраве
д-р Антония Иванова
д-р Антония Иванова
Акушерство и гинекология