Образование

2013 - 2019
Студент по медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по медицина

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb