За мен

  • 2000 - 2004 год. специлиазиция в Клиника по дерматология и венерология, МУ гр. София
  • 2002 - 2004 год. здравен мениджмънт в Национална Академия по икономика, гр. Свищов
  • 2004 - 2007 год. Областен Онкологичен Диспансер, гр. София, дерматолог 
  • 2005 год. специализация по дерматоскопия, дерматохирургия, онкодерматология в Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО ЕАД /, гр. София
  • 2006 год. курс по лъчетерапия
  • 2008 - 2010 год. Управител на Национален Онкологичен Медицински Център, гр. София, дерматолог
  • 2013 год. Дисертация на тема” Флуоресцентна и отражателна спектроскопия в диагностика на кожни тумори”, Клиника по дерматология и венерология, МУ гр. София
  • Курсове по : дерматохирургия, лъчетерапия, дерматоскопия, химически пилинг и др.
  • Научни статии и глави от книги в наши и международни издания, участия в европейски проекти и грандове.
  • Интереси: дерматоонкология, диагностика и терапия на кожни тумори и новообразувания, лазертерапия

Опит

1000, София, България, ул. Княз Борис І
359889238411
Дни за консултация

Понеделник

10:00 - 14:00

Вторник

10:00 - 14:00

Сряда

10:00 - 14:00

Четвъртък

10:00 - 14:00

Петък

10:00 - 14:00

Платен прием
д-р Елмира Павлова дм dashboard.own_post_posted
2014
Нашият опит при диагностиката и лечението на dermatofibrosarcoma protuberans
Нашият опит при диагностиката и лечението на dermatofibrosarcoma protuberans

Презентацията от Варненски дерматологични дни - 2014 г. можете да свалите от прикачения фа...

д-р Елмира Павлова дм dashboard.own_post_posted
2014
Консултирайте се с дерматолог, ако някоя бенка ви тревожи
Консултирайте се с дерматолог, ако някоя бенка ви тревожи

Д-р Павлова, в началото на слънчевия период от годината винаги поставяме въпроса за баланса ме...

Публикации

Нашият опит при диагностиката и лечението на dermatofibrosarcoma protuberans
Нашият опит при диагностиката и лечението на dermato...
Публикация
Консултирайте се с дерматолог, ако някоя бенка ви тревожи
Консултирайте се с дерматолог, ако някоя бенка ви тр...
Публикация