Последователи
Мариела Даскалова
д-р Габриела Панайотова