г-жа Лиляна Василева създаде статус
2019
Много Ви моля да ми помогнете със съвет. Трябва ми име и адрес на много добър нефролог- за второ мнение.
Благодаря Ви !!!