За мен

Д-р Радина Андонова завършва Природо-Математическа Гимназия, гр. Шумен със златен медал през 2005 г. Завършва медицина през 2011 г. с отличен успех. Специализирала е "Инфекциозни болести" в клиниката по Инфекциозни болести на Военномедицинска Академия-София от 2012-2016 г. От месец юни 2016 г. д-р Андонова е с призната специалност "Инфекциозни болести".

В момента работи във Военномедицинска Академия-София, катедра "Инфекциозни болести".  Разработва дисертационен труд на тема: "Сравнителен анализ на диариен синдром при болни с малигнени и инфекциозни заболявания" с научен ръководител проф. д-р Камен Плочев, д.м.н.

Д-р Андонова е провеждала обучения в Испания, Холандия, Ирландия, Словакия. Провела е едномесечна специализация в университетска болница Лозана, Швейцария, под ръководството на prof. Thierry Calendra и assistant proffesor Oriol Manuel.

Има интереси в областта на диарийната патология при болни с онкологични заболявания на химио- и лъчетерапия, болести, предавани от членестоноги, транспланатционна инфектология, вирусни хепатити, сепсис.

 

Опит

Специалист "Инфекциозни болести"
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)