Опит

служител
1000, София, България, бул. Янко Сакъзов 26

Образование

Медицинска генетика и ембриология
Медицинска генетика и ембриология
Лабораторна имунология

Специалности

Микробиология
Медицинска генетика и ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb