За мен

Главен държавен здравен инспектор

  • от 2008 г. - директор на отдел "Надзор на заразните болести", Министерство на здравеопазването
  • от 2001 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", Министерство на здравеопазването
  • от 1986 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", ХЕИ-Хасково

Опит

Главен държавен здравен инспектор
1000, София, България, пл. Света Неделя