За мен

Началник на Клиника по инфекциозни болести

Роден е на 23 октомври 1951 г. в София. Завършва медицина в МА – София (1975 г.).

Специализира в Германия, Белгия, Холандия и др. Работи като: преподавател по епидемиология и инфекциозни болести във Военна болница – Русе (1979-1980 г.), клиничен ординатор по инфекциозни болести във ВВМИ (1980-1984 г.), преподавател по инфекциозни болести във Военна болница - Русе (1984-1985г.), асистент в Инфекциозна клиника – ВММИ (1985-1988 г.), заместник-началник на Инфекциозна клиника (1988-1991 г.), заместник-началник (1991-1994 г.) и началник на Центъра по имунология към ВМА (1994-2000 г.), началник на КИБ – ВМА. Придобива образователна и научна степен “доктор” (1995 г.), доцент (2001 г.), доктор на медицинските науки (2012 г.) и професор (януари 2013). 

Проф. Плочев има научни публикации и монографии по проблемите на инфекциозните болести, СПИН и имунитета.

Член е на: Съюза на учените в България, Научното дружество по имунология, Научното дружество по инфекциозни болести, Международното общество по СПИН, Международната асоциация по клетъчен анализ.

През 2000 г. проф. Плочев е избран за член на Националния експертен съвет по СПИН и полово предавани болести, както и за член на Европейското дружество по инфекциозни болести и микробиология. Национален консултант по инфекциозни болести към НЗОК (2002 г.).

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител