За мен

Д-р Ашикян е Началник на микробиологична лаборатория.

Доктор Ашикян е работила в МБАЛ „Пазарджик“, Лаборатория по Клинична Микробиология, Началник лаборатория от 1990 г.

Д-р Ашикян членува в Български лекарски съюз, Българска асоциация на микробиолозите, БулНозо

  Д-р Ашикян има завършени курсове по:

  • Антимикробна химиотерапия и епидемиология на инфекции, причинени от стафилококи, стрептококи, ентерококи, найсерии и хемофилус – НЦЗПБ – София;
  • Съвременни тенденции в антимикробната химиотерапия – НЦЗПБ – София;
  • Новости в диагностиката на системни микози – НЦЗПБ – София;
  • Лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции – БМД-София;
  • Болнична хигиена, методи за определяне на лекарствената чувствителност – НЦЗПБ;
  • Съвременни методи на диагностика на микроаерофили – НЦЗПБ – София;
  • Актуални проблеми при някои инфекциозни заболявания – ВМУ – София;
  • Съвременна стратегия на антимикробната терапия на инфекциозните болести – химиотерапия и имунотерапия – ВМУ – София;
  • Съвременни аспекти на Клиничната микробиология – ВМУ- София.

  Опит

  4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
  Платен прием
  Работи с осигурител