За мен

Станка Крумова работи във Вирусологична лаборатория.

  • Завършила е Медицински колеж "Йорданка Филаретова", гр. София.
  • Работила е в РЗИ Перник, 4-та Поликлиника в гр. София и в РЗИ София.

Опит

4500, Панагюрище, България, ул. Георги Бенковски № 100
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Специалност различна от изброените

Специалности

Специалност различна от изброените

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb