За мен

Доцент в Катедра "Oценка на здравните технологии", Факултет по обществено здраве при МУ - София