За мен

Доцент в Катедра „Оценка на здравните технологии”, Факултет по обществено здраве при МУ - София