За мен

Доцент в Катедра „Оценка на здравните технологии”, Факултет по обществено здраве при МУ - София

Опит

Катедра "Oценка на здравните технологии"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели