За мен

Завършва медицина в Пловдив през 1974 година. 
До 1980 г. завежда регионалната служба на ХЕИ в Чирпан. 
От 1980 г. работи в Пловдив.

Придобита специалност епидемиология на инфекциозните болести - 1980 г. в ИСУЛ - София.
Проявява интерес към рядко срещаните инфекции - холера, антракс, чума, както и към ваксинотерапията.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. "Перущица" 1
Работи с осигурител