За мен

Работи в ДКЦ 22. ет. 3, кабинет 6. Работно време: четни дати - от 14.00 до 19 ч. нечетни дати - от 09.00 д0 13.00 ч.

Опит

1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 19:00

Нечетни дни

09:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител