За мен

Работи в ДКЦ 22. ет. 3, кабинет 6. Работно време: четни дати - от 14.00 до 19 ч. нечетни дати - от 09.00 д0 13.00 ч.