За мен

Работи в ДКЦ 22. ет. 3, кабинет 7 Работно време: нечетни дати - от 8.30 до 13.00 четни дати - от 13.30 до 19.00

Опит

1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
Дни за консултация

Четни дни

13:30 - 19:00

Нечетни дни

08:30 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител